Regionalni centar za gospodarenje odpadom sz HR

Objavljeno, 23.6.2010. Novosti

Regionalni centar za gospodarenje odpadom sz HR

    Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, jedno je od najvažnijih pitanja vezanih za zaštitu okoliša, a istovremeno i jedno od najsloženijih za usklađivanje s normama EU. U nacionalnoj strategiji zaštite okoliša iz 2002. godine, otpad je naveden kao glavni prioritet. Sukladno toj obvezi, četiri  županije  sjeverozapadne Hrvatske – Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska i Krapisnko-zagorska – te Općina Koprivnički Ivanec, osnovale su 12. ožujka 2009. godine, društvo PIŠKORNICA d.o.o., sa zadaćom razvoja i realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, prema najvišim standardima EU.
    Kako će u praksi izgledati dopremanje samog otpada u Centar? Nakon odvajanja korisnog otpada, prikupljeni otpad prevoziti će se do pretovarne stanice  u svakoj županiji. Nakon toga, specijalnim vozilima bit će prebačen u Centar na području Općine Koprivnički Ivanec. Tu će se prerađivati u postrojenju za mehaničko-biološku obradu. To znači da će se iz otpada izdvajati staklo, metali, plastika, papir i druge korisne sirovine za reciklažu, da će se iz organskog dijela otpada proizvoditi kompost, da će se iz jednog dijela proizvoditi visokokvalitetno kruto gorivo namijenjeno kortištenju u proizvodnji cementa, da će se proizvoditi biostabilizirani materijal za odlaganje i bioplin, kao nusproizvod biološkog raspadanja, za proizvodnju električne energije.
    Dosad su potpisani ugovori s Fondom za zbrinjavanje otpada EU o sufinanciranju projektne   dokumentacije i otkup zemljišta, te je izrađeno desetak elaborata, tehničko-tehnoloških dokumenata i podloga bez kojih uopće ne bi bilo moguće krenuti u konkretnu realizaciju izgradnje. Cijeli postupak priprema i realizacija ovako velikog projekta ima svoj hodogram po kojemu se planirano ostvaruju pojedini koraci.  U svakom od tih koraka pojavljuju se  i nepredviđene teškoće, od imovinsko-pravnih do tehničko-tehnoloških. Jedna od takovih je i strah javnosti od budućeg pogona. Taj strah može biti sveden na najmanju moguću mjeru samo pravovremenim i cjelovitim informacijama dostupnim  javnosti i transparentnošću  priprema i realizacije svih faza projekta.
           Kako je trenutačno aktualna javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš spomenutog centra, u Općini Koprivnički Ivanec sastalo se 9. travnja 2010. godine, Savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti spomenute studije, te je njezin član Božo Vrabelj, inače načelnik Općine Koprivnički Ivanec, u ime općine uputio Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dopis u kojem taksativno navodi  12 ozbiljnih prigovora, odnosno, nedostataka što ih je povjerentsvo pronašlo u studiji. Ono što bi moglo usporiti  cjelokupan postupak oko izgradnje buduećg Centra je sudki spor, upozorava povjerenstvo, između tvrtke Komunalac, odnosno, Grada Koprivnice i Općine Koprivnički Ivanec nad jednom česticom od 11 rali, a na kojoj bi djelomice trebao biti izgrađen budući Centar. I nakon što je sud već u dva navrata presudio u korist općine, Komunalac pokreće novu tužbu, a ta bi mogla znatno  usporoti cijeli posao.
    Inače teminski plan predviđa da bi radovi na izgradnji Centra trebali započeti 2011., a u rad bi trebao biti pušten do 2015. godine. U njemu bi zaposlenje trebalo naći pedesetak radnika, predračun iznosi 37 milijuna eura, od čega bi 80 % dali fondovi EU, a ostatk bi se osigurao kreditima.