Provođenje drugog tretmana larvicidnih mjera dezinsekcije komaraca na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Objavljeno, 7.9.2020. Novosti

Provođenje drugog tretmana larvicidnih mjera dezinsekcije komaraca na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Općina Koprivnički Ivanec je, u suradnji sa tvrtkom “Sanitacija d.o.o.” iz Koprivnice, u petak, 04. rujna, na području svih naselja općine, provela drugi tretman larvicidnih mjera dezinsekcije komaraca. Dezinsekcija komaraca provodi se dva puta godišnje, tretiranjem potencijalnih, prethodno utvrđenih žarišta komaraca. Ukupan iznos provođenja larvicidnih mjera dezinsekcije komaraca za oba dva tretmana iznosi 11.600,00 kn sa PDV-om.