Provedene nabave za izradu izmjena i dopuna projektno – tehničke dokumentacije u mandatu bivšeg načelnika

Objavljeno, 23.7.2021. Novosti

U mandatu bivšeg načelnika naše Općine provedene su sljedeće nabave za izradu izmjena i dopuna POSTOJEĆE projektno – tehničke dokumentacije:

  • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekt Osnovne škole Koprivnički Ivanec (RAĐENO NA TEMELJU POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE !!!) – ZAPRIMLJENE SU DVIJE PONUDE, ODABRANA JE JEFTINIJA I SKLOPLJEN JE UGOVOR NA IZNOS OD VRTOGLAVIH 247.500,00 kn sa PDV-om
  • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekt nadogradnje postojećeg dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu – ZAPRIMLJENA JE SAMO JEDNA PONUDA NA IZNOS OD 137.500,00 kn sa PDV-om. Nakon što je postalo jasno da na postojećoj lokaciji nema dovoljno prostora za proširenje postojećeg dječjeg vrtića koji bi imao dovoljno prostora da zaprimi svu djecu s područja naše Općine, krenulo se u izradu nove projektno – tehničke dokumentacije za dječji vrtić na novoj lokaciji. Dokumentacija za novi dječji vrtić koštala je 148.750,00 kn s PDV-om, a za istu je zaprimljena samo jedna ponuda. Početna procijenjena vrijednost izgradnje novog dječjeg vrtića u početku je iznosila cca 3 milijuna kuna, da bi se ubrzo (NEOBJAŠNJIVO) popela na vrtoglavih cca 11 milijuna kuna.
  • Izrada izmjena i dopuna projektno – tehničke dokumentacije za projekt rekonstrukcije građevine društvenog doma u Koprivničkom Ivancu (RAĐENO NA TEMELJU POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE !!!) – ZAPRIMLJENA JE SAMO JEDNA PONUDA, KOJA JE I ODABRANA, TE JE SKLOPLJEN UGOVOR NA IZNOS OD 89.687,50 kn sa PDV-om
  • Izrada projektnih rješenja za nogostupe u ulicama Matije Gupca i Braće Radića u Koprivničkom Ivancu, te izrada dokumentacije za projekt izgradnje pješačko – biciklističke staze u odvojku Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu (RAĐENO NA TEMELJU POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE !!!) – ZAPRIMLJENA JE SAMO JEDNA PONUDA, KOJA JE I ODABRANA, TE JE SKLOPLJEN UGOVOR NA IZNOS OD 61.750,00 kn sa PDV-om

 

Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec je na svojoj prošloj sjednici donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu u vrijednosti od cca 120.000,00 kn sa PDV-om (a sve samo zato kako bi projekt mogla kandidirati na podmjeru 7.4.1. Europskih fondova, koja je uvjetovala da se vrijednost projekta mora smanjiti jer je preskup). I to za projekt čija prvotna vrijednost gradnje iznosi cca 11 milijuna kuna. Ako se to usporedi sa vrijednosti izmjene dokumentacije za projekt izgradnje pješačko – biciklističke staze u odvojku Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu, čija prvotna vrijednost gradnje iznosi cca 460.000,00 kn (na što se još dodaju dva jednostavna prometna rješenja), u vrijednosti od 61.750,00 kn sa PDV-om, više je nego razvidno da je cijena nove dokumentacije za dječji vrtić realna tržišna cijena. Usporedno s time, cijena dokumentacije za stazu u odvojku Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu je preskupa.

Izmjena dokumentacije za dječji vrtić radi se u mandatu novog načelnika, a izmjena dokumentacije za stazu u odvojku Vinogradske ulice rađena je u mandatu prošlog načelnika.

Ova objava nastala je kao reakcija na natpise bivšeg načelnika po društvenim mrežama, a vezano uz njegove netočne i nerealne izjave i pokušaje obmanjivanja javnosti sa tvrdnjama da je cijena izmjene dokumentacije za dječji vrtić preskupa. Pretpostavljamo da po njegovom mišljenju izmjene dokumentacije rađene u njegovom mandatu nisu bile preskupe.