Projekt “POMOĆ JE MOĆ” je započeo sa svojom provedbom

Objavljeno, 9.3.2021. Novosti

Projekt “POMOĆ JE MOĆ” je započeo sa svojom provedbom

Dana 25. veljače 2021. godine u dvorani Osnovne škole Legrad u Općini Legrad održan je sastanak projektnih partnera u okviru projekta „Pomoć je moć“  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 4. rujna 2020. godine a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, Centri za socijalnu skrb Koprivnica i Đurđevac, Općine Koprivnički Bregi, Podravske Sesvete, Gola, Ferdinandovac i Koprivnički Ivanec. PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta “Uz PORU po potporu”.

Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom „Pomoć je moć“ od 1. ožujka 2021. godine zaposleno je 15 žena pripadnica ciljane skupine koje brinu o 90 starijih i nemoćnih korisnika podrške i pomoći. Ukupna vrijednost projekta je 1.392.977 kuna. Projekt traje 18 mjeseci, od čega 12 mjeseci žene pripadnice ciljane skupine rade, a 6 mjeseci su pohađale programe obrazovanja.

Svih 15 žena uspješno je završilo odabrane programe obrazovanja što je potvrdio i Predsjednik upravnog vijeća Obrtničkog učilišta Pouka i tajnik Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije te s ravnateljicom Obrtničkog učilišta Pouka podijelio polaznicama uvjerenja.

Kroz Projekt je nabavljeno 15 bicikala za žene pripadnice ciljane skupine kako bi lakše obavljale projektne aktivnosti, te je provedena nabava higijenskih potrepština koje će zaposlene gerontodomaćice svaki mjesec raspodijeliti svojim korisnicima.

U Općini Koprivnički Ivanec, u sklopu projekta, zaposlena je jedna osoba koja vodi brigu o ukupno 6 korisnika s područja Općine.