Projekt Nađi razliku…koje nema

Objavljeno, 25.3.2014. Novosti

Projekt  Nađi razliku…koje nema

Projekt je odobren na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013. / 2014. Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta. Provodit će se  od 01.10.2013. – 25.08.2014. u Koprivnici i Kunovcu. Za ovaj projekt Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, odobrilo je sredstva u iznosu od 100.000,00 kn. Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“, grada Koprivnice, čiji su partneri Osnovna škola „Braća Radić“, Koprivnica – Područna škola Kunovec i Općina Koprivnički Ivanec
GLAVNI CILJ je stjecanje znanja i vještina u području ljudskih prava i demokratskoga građanstva;povećanje senzibilnosti prema osobama s invaliditetom kod osnovnoškolaca u Koprivnici.
SPECIFIČNI CILJ se odnosi na  proširivanje znanja i sposobnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta o različitosti i sposobnosti prihvaćanja različitosti,stvarati uvjete za društvo jednakih mogućnosti za sve,pravo na život u zajednici s pravima i obavezama, manju izloženost diskriminaciji i mogućem zlostavljanju,senzibilizirati lokalnu zajednicu o potrebama osoba s invaliditetom poticati socijalne uključenosti osoba s invaliditetom. Korisnici obuhvaćeni projektom su učenici osnovne škole od 5. – 8. razreda,Osnovne škole “Braća Radić” Koprivnica, Područne škola Kunovec u Koprivničko-križevačkoj županiji, 81 učenik. Učenici ne posjeduju dovoljno primjenjivog znanja i vještina u području ljudskih prava i demokratskoga građanstva te o invaliditetu. To su djeca od 11 do 15 godina i potrebno im stjecanje novih znanja i vještina u području ljudskih prava i demokratskog građanstva, informiranost i edukacija o kršenju prava osoba s invaliditetom. Osim učenika, direktni korisnici su također i osobe s invaliditetom,10 odraslih osoba, u dobi od 20 do 55 godina, nezaposleni, korisnici nekog socijalnog davanja, socijalno isključeni.
Indirektni korisnici pak su opća populacija građana, obitelji direktnih korisnika, roditelji, braća, bake, djedovi i šira obitelj, građani Koprivnice; otprilike 3000 osoba. Nedovoljno, nepotpuno i neadekvatno informirani o ljudskim pravima, demokratskom građanstvu i potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom, problematici kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom.
Do početka ožujka, provedene su sljedeće aktivnosti:
5.11.2013. u prepunoj dvorani COOR „Podravsko sunce“ održan je Recital „Rukom u ruci“ u organizaciji Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice. Recital je već postao tradicionalna priredba kojom Udruga obilježava Dan Grada Koprivnice, čiji je cilj poticanje literarnog stvaralaštva osoba s invaliditetom, a ove godine tema je bila različitost – u kulturi i jeziku, što su najbolje pokazali gosti – predstavnici nacionalnih manjina.

BONTON(ČIĆ) –  aktivnosti u trajanju 2 školska sata s pauzom za osvježenje, održane su 4., 5. i 10. 12. 2013., u svim razredima OŠ „Braća Radić“ Koprivnica, Područna škola Kunovec, u prostoru školske dvorane i učionica OŠ „Braća Radić“ Koprivnica, Područna škola Kunovec.
U radu radionica sudjelovala je i predsjednica Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“.Učenici su upoznali edukativne materijale i sadržaje iz slikovnice Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom i sadržaje iz slikovnice Bontončić ili kako svima biti prijatelj.
Aktivnost je školskim kurikulumom planirana i održana u tjednu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (3.12.), Međunarodnog dana volontera (5.12.) i Međunarodnog dana ljudskih prava (10.12.).
19.12.2013. održana  je aktivnost Danas igranje, sutra volontiranje božićna radionica kojom su obilježeni božićni blagdani. Radionica je trajala 3 sata s pauzom za osvježenje. Korisnici, učenici i članovi Udruge sudjelovali su u izradi keksa od tijesta božićnih motiva. Rad se odvijao u skupinama, zajedno korisnici i članovi Udruge. Korisnike se  poticalo na individualni rad i izražavanje kreativnosti ali i na timski rad. Izrađeni keksi su se bojali, sušili i njima se okitila jelka. U izvođenju aktivnosti sudjelovalo je troje volontera. Izrađen je plakat na kojem je istaknut naziv projekta, donator, opis aktivnosti uz priložene fotografije s aktivnosti. Plakat i jelka izloženi su u izlog Knjižnice i čitaonice „F. Galović“ Koprivnica.
17.2.2014. održana  je aktivnost Sandučić povjerenja, kojom se putem anonimne ankete provodila informiranost javnosti o Bontonu u komunikaciji s osobama s invaliditetom. Aktivnost je provođena u prostorima gradske uprave i u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici.
Učenice osmog razreda su uz pomoć svojih mentorica učiteljice likovne kulture Sanje Pakasin i učiteljice engleskog jezika Branke Stančin-Levanček korisnicima u Knjižnici te dužnosnicima kao i članovima sveopćeg javnog života grada Koprivnice ponudile kratku anketu, nakon analize i obrade koje će se po završetku aktivnosti koja će se ponoviti u na Razrednom vijeću nastavnika PŠ Kunovec te članova socijalnog vijeća Općine Koprivnički Ivanec, javno prezentirati razina osviještenosti i senzibiliteta u odnosu osoba bez invaliditeta prema osobama s invaliditetom.
7.ožujka 2014. održana  je modna revija „Reciklirano je cool“. Kroz tu su aktivnost članovi Udruge „Bolje sutra“, učenici i učitelji OŠ „Braća Radić“, PŠ Kunovec, te poznate javne osobe Koprivnice, promovirajući novu kolekciju odjeće Socijalne zadruge Humana nova, pokazali kako razlike nema. Ispreplitanje različitosti na jednak način, te zavidna razina senzibiliteta osoba bez invaliditeta prema osobama s invaliditetom i kroz ovu su aktivnost pokazali opravdanost ciljeva spomenutog projekta. Nositelji projekta, Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“, grada Koprivnice, te partneri OŠ „Braća Radić“, Koprivnica-PŠ Kunovec i Općina Koprivnički Ivanec, primjer su pravog timskog projektnog rada i ovoga puta u prepunoj dvorani Doma mladih u Koprivnici.
Renata Glavica, dipl. učiteljica
voditeljica projekta „Nađi razliku…koje nema“