Projekt: Ja sam promjena – VOLONTIRAM!

Objavljeno, 16.1.2015. Novosti

Projekt: Ja sam promjena – VOLONTIRAM!

Naziv projekta: Ja sam promjena – VOLONTIRAM!
Odobren  na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015.

Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“, grada Koprivnice
Projekt financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Iznos: 50 000 kuna
Partneri u projektu: Partner I: Koprivničko-križevačka županija
Partner II: Osnovna škola Koprivnički Ivanec
Partner III: Općina Koprivnički Ivanec

Trajanje projekta: 1.10.2014.-25.8.2015.
Mjesto provedbe: Koprivnički Ivanec, Koprivnica
Ciljevi projekta:
glavni – odgoj i obrazovanje za volonterstvo kod osnovnoškolaca i osoba s invaliditetom u Koprivničko-križevačkoj županiji, edukacija o volonterstvu i volonterskom radu djece osnovnoškolskog uzrasta, motiviranje za osobni doprinos razvoja zajednice, potaknuti i informirati korisnike o mogućnostima volontiranja specifični –  proširiti znanja o volonterstvu i volonterskom radu kod osnovnoškolskog uzrasta, stvarati uvjete za volontiranje u zajednici,
Dionici u projektu:
direktni – učenici osnovne škole od 1.-8. razreda,Osnovne škole Koprivnički Ivanec u Koprivničko-križevačkoj županiji,100 djece,opća populacija s nedovoljno primjenjivog znanja i vještina o volonterstvu,10 odraslih osoba s invaliditetom članova Udruge prijavitelja iz Koprivnice,ukupno 110 osoba;
indirektni – opća populacija građana, obitelji direktnih korisnika, roditelji, braća, bake, djedovi i šira obitelj, građani Koprivničko-križevačke županije; učitelji i nastavnici Osnovne škole Koprivnički Ivanec, dužnosnici Općine Koprivnički Ivanec i Koprivničko-križevačke županije, zaposlenici ustanova koje skrbe direktno ili indirektno o djeci i osobama s invaliditetom; Centar za socijalnu skrb Koprivnica, mediji, volonteri na projektu,otprilike 3000 osoba.
Aktivnosti u projektu: Radionice, VOLek BLOGek, Parlaonica, Info točka, Recital, Info točke, Javne priredbe modne revije i plesnih aktivnosti, edukativno putovanje,…
Očekivani rezultati: korisnici će dobiti informacije o volonterstvu. Povećat će se uvjeti za volontiranje korisnika, viša razina informiranosti i osviještenosti 100 učenika o važnosti volontiranja, potrebama osoba s invaliditetom, viša razina mogućnosti aktivne promjene u lokalnoj zajednici kroz volonterski rad.

PREDSJEDNICA UDRUGE
Marija Mraz

U Koprivnici: 15.01.2015.

i

voditeljica projekta
Renata Glavica