Potpisan Ugovor za prodaju parcele za izgradnju nove trgovine mješovitom robom, ljekarne, liječničke ordinacije, te stanova za najam

Objavljeno, 21.10.2021. Novosti

Potpisan Ugovor za prodaju parcele za izgradnju nove trgovine mješovitom robom, ljekarne, liječničke ordinacije, te stanova za najam

Temeljem provedenog Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Koprivničkom Ivancu, a koje se nalazi na k.č.br. 1813/2, k.o. Koprivnički Ivanec (pored zgrada društvenog i Vatrogasnog doma u Koprivničkom Ivancu), općinski je načelnik potpisao Ugovor o prodaji iste, sa poduzećem “Milano d.o.o.” iz Koprivnice.

Predmetna je parcela, ukupne površine 809 m2 prodana za ukupnu cijenu od 77.000,00 kn, a prodana je u svrhu izgradnje nove zgrade u kojoj će biti smješteni trgovina mješovitom robom, ljekarna, liječnička ordinacija, te minimalno 3 stambena prostora namijenjena iznajmljivanju.

Novi je vlasnik već započeo sa postupkom izrade projektno – tehničke dokumentacije nužne za ishođenje Građevinske dozvole za izgradnju navedenog objekta, a potpisivanje ovog Ugovora predstavlja veliki pomak prema razvoju društvene i zdravstvene infrastrukture na području naše općine.