Postavljene nove sprave na dječje igralište kod postojećeg dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu

Objavljeno, 16.1.2024. Novosti

Postavljene nove sprave na dječje igralište kod postojećeg dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu

Krajem prošle godine na dječjem igralištu kod postojećeg dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu postavljene su kompletno nove sprave. Tako će naša djeca od sada moći koristiti novi komplet igrališta sa toboganom, novi pješčanik s poklopcem, tri nove ljuljačke, novi vrtuljak, dvije nove klackalice, dvije nove klackalice četverosjed, dvije nove opružne njihalice, te tri nova dječja stolića.

Ukupna vrijednost investicije iznosila je 29.712,50 eura sa PDV-om. Od navedenog iznosa, Općini Koprivnički Ivanec su putem natječaja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade odobrena i isplaćena sredstva u iznosu od 14.029,09 eura, dok je ostatak financiran iz vlastitih sredstava.

 

“Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.”