Postavljena LED rasvjetna tijela u svim naseljima Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 16.2.2021. Novosti

Postavljena LED rasvjetna tijela u svim naseljima Općine Koprivnički Ivanec

U svim naseljima Općine Koprivnički Ivanec, završno sa prosincom 2020. godine, postavljena su nova LED rasvjetna tijela, odnosno izvršena je modernizacija javne rasvjete. Nova LED rasvjetna tijela postavljena su na svaki rasvjetni stup (stara rasvjetna tijela bila su postavljena na svakom drugom rasvjetnom stupu), a postavom istih ostvarene su mnogobrojne koristi, kako za mještane, tako i za samu Općinu.

Postignuta je veća vidljivost u večernjim i noćnim satima, a čime je uvelike povećana sigurnost u prometu. Osim navedenog, Općina je ostvarila uštede električne energije u visini od 40% samo u proteklih mjesec dana.

Jedina ulica u cijeloj Općini u kojoj još uvijek nisu postavljena LED rasvjetna tijela je Vinogradska ulica u Koprivničkom Ivancu, a razlog tome su radovi na izgradnji pješačko – biciklističke staze u toj ulici, koji su planirani ove godine, a koji će zahtijevati izmještanje pojedinih rasvjetnih stupova. Nakon izvođenja predmetnih radova i u toj će ulici biti postavljena LED rasvjeta.