Postavljanje ograde iza sportskih svlačionica i pored malonogometnog igrališta u Koprivničkom Ivancu

Objavljeno, 24.5.2023. Novosti

Nastavljamo sa radovima na konačnom uređenju sportskih svlačionica i malonogometnog igrališta u Koprivničkom Ivancu. Nakon što su sportske svlačionice uređene i rekonstruirane, te pripremljene za korištenje, ovih su dana započeli vanjski radovi na postavljanju ograde oko sportskih svlačionica i malonogometnog igrališta, te na postavljanju reflektora na malonogometnom igralištu. Izvođač radova je poduzeće “Komfort d.o.o.” iz Zagreba, a ukupna vrijednost svih radova (sportske svlačionice, ograda i reflektori) iznosi 107.297,13 eura sa PDV-om. Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova obavlja “Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar” iz Koprivnice, a vrijednost nadzora iznosi 3.000,00 eura s PDV-om.

Spomenuti ćemo još da smo sa lokalnim obrtima za ugradnju stolarije i usluge „TILL-MONT“ i „STOLART“ ugovorili odrađivanje unutarnjih radova na postavljanju klupa, stolova i ostale potrebne opreme, a vrijednost navedenog iznosi 7.640,00 eura.

Postavljanje ograde oko sportskih svlačionica i malonogometnog igrališta je nužno zbog sigurnosti prilikom korištenja, a s obzirom da se isto intenzivno koristi (najviše ga koriste djeca), a sve kako bi se djeca zaštitila prilikom korištenja, te kako bi se same sportske svlačionice i igralište zaštitilo od devastiranja prouzrokovanog traktorima i ostalom poljoprivrednom mehanizacijom.

Postavljanjem spomenute ograde zatvoriti će se prolaz iza sportskih svlačionica koji se do sada koristio kao poljski put (mada isti nikada nije bio poljski put), a već intenzivno radimo na tome da oformimo novi prilaz do vrtova pored malonogometnog igrališta, te do nasipa (puta) pored kanala “Drakšin”, pa molimo sve mještane koji su do sada koristili spomenuti prolaz iza sportskih svlačionica na strpljenju. Mole se mještani da, do trenutka kada novi pristup neće biti oformljen, za prilaz svojim vrtovima koriste vlastita dvorišta.