Postavljanje ograda oko dječjih igrališta u naseljima Koprivnički Ivanec i Botinovec

Objavljeno, 15.12.2020. Novosti

Postavljanje ograda oko dječjih igrališta u naseljima Koprivnički Ivanec i Botinovec

Općina Koprivnički Ivanec ove je godine odlučila uložiti sredstva u povećanje sigurnosti djece na dječjim igralištima u svim naseljima u njezinom sastavu. Tako smo za početak odlučili postaviti ograde oko dječjih igrališta u naseljima Koprivnički Ivanec i Botinovec. Izvođač radova na postavljanju obiju ograda bio je “GRADIS, obrt za građevinske radove” iz Koprivnice, a vrijednost postavljanja ograde oko dječjeg igrališta u naselju Koprivnički Ivanec iznosila je 41.818,75 kn s PDV-om, dok je vrijednost postavljanja ograde oko dječjeg igrališta u naselju Botinovec iznosila 52.575,00 kn s PDV-om. Obje ograde imaju složena po dva zasebna ulaza na dječje igralište, te su u potpunosti ogradila dječja igrališta od ceste.

Na ovaj je način postignuta veća sigurnost naših najmlađih prilikom korištenja dječjih igrališta, ali i sigurnost svih sudionika u prometu na spomenutim lokacijama.