Poljoprivredno vještačenje

Objavljeno, 11.12.2012. Novosti

Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove u Koprivnici, postupajući po zahtjevu INA – Industrija nafte d.d. Poslovna funkcija korporativnog centra, Sektor upravljanja imovinom i uslugama, Služba upravljanja nekretninama, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Koprivnički Ivanec, temeljem članka 18. Zakona o izvlaštenju (“Narodne novine”, broj 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11. i 34/12), a u vezi s člankom 65, 66. i  67. i 68. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), donosi
Z A K L J U Č A K
I. Za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Koprivnički Ivanec, radi nepotpunog izvlaštenja nekretnina za korist INA – Industrija nafte d.d. Poslovna funkcija korporativnog centra, Sektor upravljanja imovinom i uslugama, Služba upravljanja nekretninama, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10 imenuje se sljedeći vještak
    – Dr.sc. Josip Haramija, dipl. ing. agronomije, sudski vještak poljoprivredne struke, Ludbreg, Ulica Mladena Kerstnera 14,
i zakazuje vještačenje za dan
12. prosinca 2012. godine (srijeda)
detaljnije informacije možete pronaći u ovom dokumentu.