Općini Koprivnički Ivanec odobreno je putem natječaja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 4.104.000,00 kn za izgradnju novog dječjeg vrtića

Objavljeno, 21.10.2022. Novosti

Općini Koprivnički Ivanec odobreno je putem natječaja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 4.104.000,00 kn za izgradnju novog dječjeg vrtića

Općina Koprivnički Ivanec zaprimila je obavijest Ministarstva znanosti i obrazovanja o prihvaćanju projekta “Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu”. Općina Koprivnički Ivanec, uz stručnu pomoć Regionalne razvojne agencije PORA, prijavila je projekt na natječaj u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka “Petgrad d.o.o.” iz Koprivnice, a vrijednost projekta je oko 9 milijuna kuna. Općini Koprivnički Ivanec odobreni je najveći mogući iznos sredstva u iznosu od 4.104.000,00 kuna.

Ovim projektom izgraditi će se novi dječji vrtić za dvije nove vrtićke i jednu novu jasličku skupinu. Uz postojeći dječji vrtić koji će i dalje ostati aktivan, na području naše općine biti će tako opremljene ukupno tri vrtićke i dvije jasličke skupine, a što će biti dovoljno da se upišu sva djeca iz područja naše općine!

U sklopu ove obavijesti iznimno smo veseli da možemo najaviti početak gradnje novog dječjeg vrtića početkom iduće godine!