Općina Koprivnički Ivanec postala je članom Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”

Objavljeno, 19.1.2024. Novosti

Općina Koprivnički Ivanec postala je članom Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”

Turistička zajednica područja “Središnja Podravina” sa sjedištem u Virju obuhvaća područje općina Gola, Hlebine, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Virje, a trenutno su u fazi pristupanja i općine Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Peteranec i Rasinja.

Općina Koprivnički Ivanec također je, uz sve navedene općine, nedavno postala članom Turističke zajednice područja “Središnja Podravina”.

Samo neke od prednosti koje turistička zajednica nudi je promocija i pomoć u organizaciji raznih kulturnih i društvenih događanja, promocija smještajnih kapaciteta, organizacija sajmova u suradnji sa lokalnim OPG-ovima i udrugama, pomoć u financiranju raznih lokalnih događanja putem natječaja i fondova Europske unije, međuopćinska suradnja i povezivanje, te ostale aktivnosti.

Vjerujemo u uspješnu suradnju sa Turističkom zajednicom i zajedničko pokretanje raznih aktivnosti i događanja na području naše općine!