Općina Koprivnički Ivanec nastavlja sa isplatom poticaja kojima sufinancira kupnju, izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata, te izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata

Objavljeno, 19.9.2023. Novosti

Općina Koprivnički Ivanec nastavlja sa isplatom poticaja kojima sufinancira kupnju, izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata, te izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata

Ovih je dana ukupno 12 mladih ljudi (do 45 godina starosti) s područja Općine Koprivnički Ivanec potpisalo ugovore za isplatu poticaja svakome u vrijednosti od 2.654,46 eura za kupnju i uređenje njihovih nekretnina. Od njih 12, šestero je potpisalo ugovore za isplatu poticaja za kupnju nekretnina, a šestero je potpisalo ugovore za isplatu poticaja za uređenje nekretnina.

Svaki od njih zadovoljio je sve uvjete tražene Javnim natječajem za dodjelu poticaja koji je bio objavljen 14. travnja ove godine.

Glavna svrha predmetnih poticaja je pružiti financijsku pomoć mladim obiteljima koje imaju namjeru doseliti na područje Općine Koprivnički Ivanec, te na taj način zapravo motivirati mlade ljude na doseljavanje na područje naše općine, ali i pružiti financijsku pomoć mladim ljudima, našim stanovnicima, a koji namjeravaju ostati i dalje živjeti i zasnovati svoje obitelji na području naše općine.

Ovom prilikom pozivamo sve mlade stanovnike naše općine, ali i one koji to tek namjeravaju postati, a koji još nisu iskoristili navedeni poticaj, da se prijave na idući javni natječaj unutar ove mjere!