Održana je završna konferencija projekta “Želim znati kako imati”

Objavljeno, 5.9.2019. Novosti

Održana je završna konferencija projekta “Želim znati kako imati”

Dana 26.08.2019 održana je Završna konferencija projekta:  Želim znati kako imati.

Prijavitelj/nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice.

Donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Partneri u projektu: Partner 1: Koprivničko-križevačka županija; Partner 2: Osnovna škola Koprivnički Ivanec; Partner 2: Općina Koprivnički Ivanec.

Vrijeme provedbe bilo je: 1.10.2018. -25.8.2019.

Projekt je bio odobren na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. U ime partnera Općine Koprivnički Ivanec Konferenciji je prisustvovala zamjenica načelnika Općine Koprivnički Ivanec gospođa Ivana Čoklica. Zamjenica  je istakla da Općina surađuje Udruzi i projektima koje Udruga provodi podršku već niz godina, a posebno projektima izvan institucionalnoga odgoja i obrazovanja.

GLAVNI CILJ bio je edukacija djece osnovno školskog uzrasta o aktivnom građanstvu, mijenjanje svijesti, tolerancija za različitost, promicanje socijalne uključenosti, razvijanje svijesti o odgovornom gospodarenju društvenim i prirodnim resursima, razvijanje kritičke medijske pismenosti. SPECIFIČNI CILJEVI bili su proširivanje znanja i sposobnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta o različitosti i sposobnosti prihvaćanja različitosti, stvaranje uvjete za društvo jednakih mogućnosti za sve, poticanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike, te informacijskih i komunikacijskih znanosti.

DIREKTNI KORISNICI bili su učenici osnovne škole od 5. – 8. razreda, OŠ Koprivnički Ivanec (Kunovec) u Koprivničko-križevačkoj županiji, ukupno 75 učenika, članovi udruge prijavitelja (mladi do i iznad 30 godina s teškoćama) ukupno 10, vijećnici Općine Koprivnički Ivanec, ukupno 11.

INDIREKTNI KORISNICI bili su opća populacija građana, obitelji direktnih korisnika, građani Koprivnice, otprilike 1000 osoba; učitelji i stručna služba OŠ Koprivnički Ivanec ukupno 30 osoba, zaposlenici ustanova koje skrbe direktno ili indirektno o djeci i osobama s invaliditetom mediji,volonteri na projektu, građani Koprivničko-križevačke županije otprilike 3000 osoba. Provedene su aktivnosti: Edukativne i kreativne radionice: Od medija do medija, Početnica medijske pismenosti, Digilova©, Mala financijska abeceda, Kockica po kockica= kasica; K.E.Š.- kreativno edukativna školica; Info točke: Uloži da se množi, Muško-ženski štandovi; K.E.Š. ; Edukacija voditeljice i izvoditelja te djelatnika OŠ Koprivnički Ivanec, Edukacija voditeljice i izvoditelja izvan mjesta provedbe projekta (teme: Između integriteta i suradnje: sukob kao prilika i Korak po korak do uspješnog projekta – projekti kao izazov u odgoju i obrazovanju, podrška lokalne uprave i samouprave obrazovnim ustanovama, samoodrživost obrazovnih ustanova, primjeri dobre prakse iz lokalne zajednice Lepoglave); Edukativno putovanje – Kasicu i tablet pod ruke, put pod noge; Simulirana sjednica Županijske sjednice i Aktualni sat s vijećnicima Općine Koprivnički Ivanec, te su sve aktivnosti prikazivane periodično u pet brojeva E-vjesnika.

Postignuti su rezultati: korisnici su dobili informacije o poboljšanju kvalitete života, unaprjeđenju životnih vještina, stvaralaštva i poduzetničkih vještina od kompetentnih stručnjaka. Stekli su nova znanja i vještine, komunicirali na materinskom jeziku, vježbali javni nastup, razvijat će kompetencije i postupke za cjeloživotno obrazovanje. Sukladno razvoju građanskih vrijednosti i stavova, imaju osjećaj solidarnosti prema socijalno isključenima u školi, lokalnoj zajednici. Osvijestili su vlastitu inicijativnost i poduzetnost, povećali razinu informiranosti i osviještenosti učenika i mladih sa i bez teškoća o  aktivnom građanstvu i potrebama osoba s invaliditetom.