Održan sastanak načelnika općine B. Vrabelja sa ravnateljem Županijske uprave za ceste

Objavljeno, 18.2.2011. Novosti

Dana 16. veljače u prostorijama općine održan je sastanak načelnika općine Božidara Vrabelja sa ravnateljem Županijske uprave za ceste G. Krešimirom Janachom, zamjenikom župana Darkom Sobotom, u vezi modernizacije, presvlačenja asfaltom, iskopa cestovnih kanala i popravka(dovoz šljunka) na ceste koje su kategorizirane kao županijske.

Tom prilikom utvrđen je plan modernizacije i održavanja cesta za 2011. godinu:

U 2011. godini presvući će se asfaltom ž. cesta u naselju Pustakovec dužine cca 1 000 metara i popraviti oštećenja od K. Ivanca i Pustakovca,
Iskopati će se cestovni kanal na cesti od Botinovca do Grbaševca u dužini cca 1 200 metara,
Promijeniti će se regulacija prometa u naselju Pustakovec oko raspela u središtu naselja,
Navoziti će se šljunak na cestu od Pustakovca do Kunovca radi popravka kolnika,
Dogovoreno je da u Pustakovcu nakon asfaltiranja općina financira dovoz šljunka na bankine radi uređenja, i uređuje na svoj trošak prostor oko raspela.

Plan za 2012. godinu:

Modernizacija ceste od Botinovca do Grbaševca u suradnji s općinom Rasinja, s time da općina sufinancira izradu posteljice, a ŽUC presvlači cestu asfaltom,
Presvlačenje asfaltom cestu od Kunovca do Kunovec brega,