Obavijest

Objavljeno, 28.10.2013. Novosti

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec Klasa: 350-01/13-01/06 Urbroj: 2137/09-13-1 („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj   13/13) i temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne Novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12. i 80/2013) daje se
OBAVIJEST Općina Koprivnički Ivanec pokreće postupak stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske ˝Piškornica˝ („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/11).

Pročelnik:
Ivan Lipuš dipl.oec.,v.r.