Obavijest o trovanju štakora

Objavljeno, 16.3.2016. Novosti

Djelatnici tvrtke “Sanitacija d.o.o.”, Koprivnica provest će uništavanje štakora u naseljima:

KOPRIVNIČKI IVANEC – 17. i 18.03. 2016. godine (četvrtak i petak)

KUNOVEC – 18.03.2016. godine (petak)

BOTINOVEC – 18.03.2016. godine (petak)

GORIČKO – 18.03.2016. godine (petak)

PUSTAKOVEC – 18.03.2016. godine (petak)

 

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka djelatne tvari BROMADIOLON, za koji je antidot vitamin K-1, na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (podrum, dvorište i eventualno tavan).

Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo Vas da odmah nazovete “Sanitaciju d.o.o.”, Koprivnica, na telefon 048/622-670, radnim danom od 08-15 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovnici se obavezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štakora, tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke,
  2. Odstraniti iz podruma i dvorišta smeće, a osobito otpatke hrane,
  3. Za čitavu vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore,
  4. Skloniti sve životinje i kućne ljubimce na sigurna mjesta gdje ne mogu doći do otrovnih meka,
  5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce,
  6. U slučaju gutanja otrova, odmah se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi

 

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.