Natječaj za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec u akademskoj godini 2016/2017.

Objavljeno, 5.10.2016. Novosti

Na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 1/05, 11/05. i 16/09) općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec 5. listopada 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec

u akademskoj godini 2016/2017.

 

I.

            Studentski krediti Općine Koprivnički Ivanec dodjeljuju se redovnim studentima s područja Općine Koprivnički Ivanec, a sredstva na ime kredita osigurana su Proračunom Općine Koprivnički Ivanec.

 

II.

            Ugovorne obveze o kreditiranju studenata uspostavit će se sa 10 studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec.

 

III.

            Studentski krediti odobravat će se prema slijedećim kriterijima:

 • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
 • prihod po članu domaćinstva,
 • nadareni studenti.

 

IV.

            Visina studentskih kredita za akademsku godinu 2016/2017. iznosi 500,00 kuna mjesečno.

 

V.

            Ovaj natječaj otvoren je do 31. listopada 2016. godine.

 

VI.

            Uz prijavu kandidati će priložiti slijedeće dokumente

 

 1. potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2016/2017.
 2. studenti koji upisuju prvu godinu studija:

– svjedodžbu o završnom ispitu (preslika)

–  svjedodžbu o završenom IV razredu (preslika)

 1. c) ostali studenti:

– prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz predočenje istog,

 1. potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
 2. dokaz o postignutom uspjehu na natjecanjima,
 3. potvrda o svim ostvarenim primanjima svih članova domaćinstva u prethodnoj kalendarskoj godini,
 4. izjava o broju članova domaćinstva,
 5. ostalo:
 • student invalidna osoba – rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti,
 • dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,
 • dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,
 • dijete samohranog roditelja – izjava samohranog roditelja.

 

VII.

            Prijave se primaju u natječajnom roku na adresu:

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec

48 000 Koprivnica

s naznakom: “Za studentski kredit”

 

 

Ostale informacije na broj telefona: 048/638-100.