NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec u akademskoj godini 2014/2015.

Objavljeno, 24.10.2014. Novosti

Na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 1/05, 11/05. i 16/09) zamjenik općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec u akademskoj godini 2014/2015.

I.
Studentski krediti Općine Koprivnički Ivanec dodjeljuju se redovnim studentima s područja Općine Koprivnički Ivanec, a sredstva na ime kredita osigurana su Proračunom Općine Koprivnički Ivanec.

II.
Ugovorne obveze o kreditiranju studenata uspostavit će se sa 10 studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec.

III.
Studentski krediti odobravat će se prema slijedećim kriterijima:
–    uspjeh u prethodnom obrazovanju,
–    prihod po članu domaćinstva,
–    nadareni studenti.

IV.
Visina studentskih kredita za akademsku godinu 2014/2015. iznosi 500,00 kuna mjesečno.

V.
Ovaj natječaj otvoren je do 14.  studenoga 2014. godine.

VI.
Uz prijavu kandidati će priložiti slijedeće dokumente

a)    potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2014/2015.
b)     studenti koji upisuju prvu godinu studija:
– svjedodžbu o završnom ispitu (preslika)
–  svjedodžbu o završenom IV razredu (preslika)
c) ostali studenti:
– prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz predočenje istog,
d)    potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
e)    dokaz o postignutom uspjehu na natjecanjima,
f)    potvrda o svim ostvarenim primanjima svih članova domaćinstva u prethodnoj kalendarskoj godini,
g)    izjava o broju članova domaćinstva,
h)    ostalo:
–    student invalidna osoba – rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti,
–    dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,
–    dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,
–    dijete samohranog roditelja – izjava samohranog roditelja.

VII.
Prijave se primaju u natječajnom roku na adresu:
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec
48 000 Koprivnica
s naznakom: “Za studentski kredit”

Ostale informacije na broj telefona: 048/638-100.