Nacrt Rješenja o izmjeni Rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica – Odluka s informacijom

Objavljeno, 16.6.2017. Novosti

U skladu s člankom 163. Zakona o zaštiti okoliša, Općina Koprivnički Ivanec kao tijelo javne vlasti ovim putem objavljuje da će postupak uvida u Nacrt Rješenja o izmjeni Rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica biti objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html) u trajanju od 19. lipnja do 19. srpnja 2017. godine.  U tom razdoblju zainteresirana javnost će se moći očitovati o navedenom Nacrtu Rješenja i to poštom ili e-mailom na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, pisarnica@mzoip.hr, te isto tako poštom ili e-mailom na adresu Koprivničko-križevačke županije, pisarnica@kckzz.hr.

Nacrt Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica

 

Nacrt Rješenja o izmjeni Rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica – Odluka s informacijom

Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica