Nabava opreme za civilnu zaštitu

Objavljeno, 15.12.2020. Novosti

Nabava opreme za civilnu zaštitu

Općina kontinuirano ulaže sredstva u opremanje civilne zaštite, pa je tako u drugoj polovici ove godine kupila sljedeću opremu:

  • 6 kom svjetiljka M-FIRE AG,
  • 1 kom cijevi za zrak 10 m/10 bara,
  • 1 kom pištolja za zrak – za ispuhivanje,
  • 1 kom pištolja za zrak – za punjenje zraka,
  • 1 kom kompresora za zrak 100 l.

Spomenuta je oprema nabavljena od poduzeća “KL Protektion d.o.o.” iz Đelekovca, a ukupna vrijednost oprema iznosila je 7.341,53 kn s PDV-om.

Pored navedene oprema, Općina je nabavila i 8 kom radio stanica ukupne vrijednosti 12.325,00 kn s PDV-om. Iste su nabavljene od poduzeća “RADIO-MOTO d.o.o.” iz Zagreba.

Sva navedena oprema predana je na korištenje Vatrogasnoj zajednici Općine Koprivnički Ivanec, a preuzeo ju je predsjednik Stjepan Švagelj.