N A T J E Č A J za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec u akademskoj godini 2013/2014.

Objavljeno, 18.10.2013. Novosti

Na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 1/05, 11/05. i 16/09) Općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec
u akademskoj godini 2013/2014.
I.
Studentski krediti Općine Koprivnički Ivanec dodjeljuju se studentima s područja Općine Koprivnički Ivanec, a sredstva na ime kredita osigurana su Proračunom Općine Koprivnički Ivanec.
II.
Ugovorne obveze o kreditiranju studenata uspostavit će se sa 12 studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec.
III.
Studentski krediti odobravat će se prema slijedećim kriterijima:
-uspjeh u prethodnom obrazovanju,
-prihod po članu domaćinstva,
-nadareni studenti.
IV.
Visina studentskih kredita za akademsku godinu 2013/2014. iznosi 500,00 kuna mjesečno.
V.
Ovaj natječaj otvoren je do 8. studenoga 2013. godine.
VI.
Uz prijavu kandidati će priložiti slijedeće dokumente
a)potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2013/2014.
b)- studenti koji upisuju prvu godinu studija:
   svjedodžbu o završnom ispitu (preslika)
                 svjedodžbu o završenom IV razredu (preslika)
      – ostali studenti:
     prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz predočenje istog,
c)potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
d)dokaz o postignutom uspjehu na natjecanjima,
e)potvrda o svim ostvarenim primanjima svih članova domaćinstva u prethodnoj kalendarskoj godini,
f)izjava o broju članova domaćinstva,
g)ostalo:
-student invalidna osoba – rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti,
-dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,
-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,
-dijete samohranog roditelja – izjava samohranog roditelja.
VII.
Prijave se primaju u natječajnom roku na adresu:
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Matije Gupca 12
48314 Koprivnički Ivanec
s naznakom: “Za studentski kredit”
Ostale informacije na broj telefona: 048/638-100.