Lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Koprivnički Ivanec – 09.03.2021. godine

Objavljeno, 8.3.2021. Novosti

GKP Komunalac obavještava mještane općine Koprivnički Ivanec da u utorak, 9. ožujka, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u Koprivničkom Ivancu nalaziti prema sljedećem rasporedu:

 

KOPRIVNIČKI IVANEC – Ulica braće Radić                        07:30 – 08:30 sati

GORIČKO – kod dječjeg igrališta                                              08:45 – 09:45 sati

KUNOVEC – parkiralište kod NK Bratstvo                           10:00 – 11:00 sati

PUSTAKOVEC – ispred vatrogasnog doma                          11:15 – 12:15 sati

BOTINOVEC – dječje igralište kod društvenog doma      12:30 – 13:30 sati

 

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida