Katastarska izmjera u Općini Koprivnički Ivanec – Poziv za dostavu dokumentacije o zgradama

Objavljeno, 29.9.2014. Novosti

Pozivamo Vas da u postupku katastarske izmjere katastarske općine
Koprivnički Ivanec za zgrade ili druge građevine dostavite fotokopije odgovarajućih akata za uporabu građevine, odnosno potvrdu nadležnoga upravnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu:

1. Uporabna dozvola

2. Uvjerenje za uporabu

3. Rješenje o izvedenom stanju

4. Potvrda nadležnog upravnog tijela da im je dostavljeno završno izvješće
nadzornog inženjera

5. Potvrda nadležnog upravnog tijela da se za građevinu ne izdaje uporabna
dozvola niti neki drugi navedeni akti

6. Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine

7. Uvjerenje o vremenu građenja građevine

8. Pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt kojim se
odobrava građenje, a koji je izdan prije 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u
tijeku postupak građevinske inspekcije, koja je izdana do 31.12.2013. godine 
9. Drugi odgovarajući akt za uporabu građevine

FOTOKOPIJE odgovarajućih akata za uporabu građevine i popunjeno 
IZVJEŠĆE
O ZGRADAMA dostavite u Općinu Koprivnički Ivanec do 3.10.2014. godine.