Katastarska izmjera – Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 4.10.2013. Novosti

26.9.2013. u Društvenom domu u
Koprivničkom Ivancu održan je skup mještana na temu katastarske
izmjere k.o. Koprivnički Ivanec. Na skupu mještana okupilo se 40-ak
mještana, a sudjelovali su Josip Dujmović kao nadzor od strane
Područnog ureda za katastar Koprivnica, općinski načelnik Božidar
Vrabelj i Jeronim Moharić, predsjednik izvoditelja (GEO-GAUSS
d.o.o.).

Mještane se upoznalo sa projektom
katastarske izmjere kao i obvezom vlasnika nekretnina da obilježe
svoje međe vidljivim trajnim oznakama, na način da su sami o svom
trošku (što je i jedini trošak) dužni nabaviti trajne međne
oznake (vlastite izrade ili ih kupiti), obilježiti svoje granice ili
ih imati sa sobom prilikom dolaska terenske ekipe geodeta.

Zaključci ovog skupa:

 1. Izmjera na terenu, suradnja
  mještana i terenske geodetske ekipe je veoma dobra. Mještani su na
  skupu uglavnom prenosili dobra iskustva s terenskom ekipom.

 2. Izričito se naglasila potreba
  obilježavanja trajnim međnim oznakama uz obrazloženje da je to
  zakonska obaveza i da je u interesu mjestana.

 3. Apeliralo se na daljnju dobru
  suradnju geodetskih ekipa, mještana i na suglasju susjeda prilikom
  obilježavanja uz obrazloženje da se eventualni sporovi neće
  rješavati u okviru ovog projekta.