Javni uvid u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada “Piškornica”

Objavljeno, 18.12.2017. Novosti

Na stranicama Ministarstva  zaštite okoliša i energetike objavljeno je Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli – nacrt, zajedno s proračunom novih kapaciteta koje je izradila Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., na slijedećoj poveznici:

http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html  (pod naslovom  Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja / Izmjena rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište „Piškornica“),  a koje objavljujemo i ovdje.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje primjedbe na adresu pisarnica@mzoe.hr (po mogućnosti s kopijom za opcina@koprivnicki-ivanec.hr i pisarnica@kckzz.hr) najkasnije do 8. siječnja 2018. godine do kada traje javni uvid u dokumente, odnosno 8 dana od završetka ovog roka, kako je naznačeno u Odluci s informacijom Ministarstva od 30. studenog 2017. godine).

 

Odluka s informacijom

Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli

Obrazloženje kapaciteta odlagališta Piškornica

Javni uvid u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli