Izvođenje plinskog grijanja i rekonstrukcija vodovodnih instalacija na sportskom objektu u naselju Pustakovec

Objavljeno, 21.4.2021. Novosti

Izvođenje plinskog grijanja i rekonstrukcija vodovodnih instalacija na sportskom objektu u naselju Pustakovec

Na sportskom objektu kod nogometnog igrališta u naselju Pustakovec izvedeno je plinsko grijanje, te je izvršena rekonstrukcija vodovodnih instalacija. Sve radove izvodila je tvrtka “Instalacije Horvat d.o.o.” iz Legrada, a nadzor je obavljala tvrtka “Energetika d.o.o.” iz Koprivnice. Ukupna vrijednost radova na izvođenju plinskog grijanja iznosila je 48.376,25 kn s PDV-om, dok je ukupna vrijednost rekonstrukcije vodovodnih instalacija iznosila 22.203,75 kn s PDV-om. Ukupni trošak obavljanja usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova iznosio je 3.125,00 kn s PDV-om.

Izvođenjem predmetnih radova postignuta je još veća razina opremljenosti sportskog objekta u naselju Pustakovec, te su stvoreni kvalitetniji uvjeti za normalno funkcioniranje udruge NK “Jedinstvo” Pustakovec.