IZVJEŠĆE NAČELNIKA

Objavljeno, 20.7.2012. Novosti

IZVJEŠĆE NAČELNIKA
U Koprivničkom Ivancu na proslavi Dana općine Koprivnički Ivanec, održane u subotu, 23. lipnja 2012. godine, načelnik općine Božidar Vrabelj održao je slijedeći prigodni govor:
„Cijenjene dame, uvažena gospodo, poštovane vijećnice i vijećnici, dragi sumještani i prijatelji i svi ostali dragi gosti, dopustite mi da vas u svoje ime i u ime općine Koprivnički Ivanec  sve pozdravim i zaželim vam dobrodošlicu u općinu Koprivnički Ivanec.
Ove godine obilježavamo 19 godina postojanja općine. Možemo reći da je ustroj lokalne samouprave u RH stekao punoljetnost prema godinama, ali i prema obvezama i zadaćama koje obavljaju općine i gradovi, a što potvrđuju i naši projekti kojima dokazujemo da ovako male općine mogu biti uspješni nositelji aktivnosti za dobrobit svojega stanovništva i time opravdavati razloge postojanja.
Od protekle proslave Dana općine i proslave blagdana župe Sv.Ivana Krstitelja prošla je jedna važna godina u kojoj su se dogodile lijepe i vrijedne stvari, godina koju ćemo pamtiti po realizaciji  strateško bitnih odrednica budućeg razvoja općine, kao zaloga bolje budućnosti, ali i godine koju ćemo pamtiti, nažalost, i po lošim stvarima kojima se sustavno pokušavalo opstruirati sve naše projekte od Regionalnog centra gospodarenja otpadom do investicija u Poslovnu zonu… Neću iznositi ovaj puta sve probleme s kojima smo se susretali, jer danas nije prilika niti mjesto da o tome pričam – svečana je sjednica.
Međutim, nismo se dali i stoički smo otrpjeli sve napade, s uvjerenjem da se može napraviti bolje i više, da ako ste na pravom putu  u tome vas ne može ništa spriječiti i da projekti općine, ovaj puta poseban naglasak dajem na one strateške, imaju perspektivu i da će se oni odraziti na gospodarsko, kulturno i socijalno oživljavanje općine. 
S obzirom da smo općina kontinuiteta  vratiti ću se malo unatrag i to na početak mandata odnosno, u 2009. kada smo dobili odgovornost da vodimo općinu i počeli ostvarivati projekt, „Poslovna zona Koprivnički Ivanec“. 
Danas smo imali zadovoljstvo da prvu fazu izgrađene poslovne zone otvorimo i omogućimo investitorima poduzetničke aktivnosti. U poslovnoj zoni u tri protekle godine:
– riješeni su imovinsko pravni odnosi, 
– zemljište je od RH darivano općini, 
– napravljena je cjelokupna komunalna infrastruktura i to: prometnice, javna rasvjeta, niskonaponska mreža, kanalizacija, vodovodna mreža, telefonska kanalizacija, riješena je oborinska odvodnja i napravljena plinska mreža. 
Vrijednost tih radova iznosi oko 9 000.000 kn.
Moram naglasiti da su ovaj projekt sufinancirali RH sa 50%, županija Koprivničko-križevačka sa 10% i općina sa 40%
2. Nastavilo se raditi na projektu RCGO „Piškornica“, a što je izazvao dosta polemike u javnosti, bio i još je opterećen sudskim sporovima protiv općine koji su onemogućavali njegovu bržu realizaciju.  Projekt RCGO „Piškornica“ koji vodi tvrtka Piškornica d.o.o. Koprivnički Ivanec i njena nova uprava, ima punu podršku RH i nalazi se pred završetkom izrade potrebnih dokumenata i studija, pokretanjem postupka ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i kandidiranja projekta pri fondovima EU za sufinanciranje. Procjena vrijednosti ovog projekta je oko 55 milijuna eura.
 3. Treći važan projekt općine je poboljšanje prometne infrastrukture i uređenje naselja. Mogli ste vidjeti, poštovane dame i gospodo, da upravo sada izgrađujemo prvu fazu biciklističko- pješačke staze u Koprivničkoj ulici. Ovaj projekt obuhvaća i gradnju sustava odvodnje oborinskih voda s ceste, stoga će jednim dijelom biti sufinanciran od strane ŽUC-a.  Na tome nismo stali. U postupku je ishođenje lokacijske dozvole za stazu od Ivanca do Botinovca, jer nam je cilj povezati naša naselja pješačko-biciklističkim stazama.
Na spomenutoj  dionici staze prethodno je potrebno izgraditi kanalizaciju za koju imamo projekt i dozvolu za građenje. Protekli smo mjesec kandidirali taj projekt za sufinanciranje prema Ministarstvu poljoprivrede i vodnoga gospodarstva i Komunalac je isti projekt kandidirao za izgradnju prema Hrvatskim vodama. Nadamo se da će ovaj projekt po jednoj od ove dvije kandidature krenuti u realizaciju još ove godine.
4. Prošle smo godine ogradili naša groblja u Kunovcu i Ivancu i time doprinijeli ljepšem uređenju počivališta naših najmilijih. Vrijednost izvedenih radova je oko 600.000 kn.
Financiranjem općine i vrijednim radom volontera članova udruga NK Rudar Botinovec, Jedinstvo Pustakovec, Veterana Sloge i kluba Tehničke kulture Vektor uređene su klupske prostorije i sportski tereni u Botinovcu, Goričkom, Pustakovcu i Ivancu, što doprinosi razvoju sportske kulture i promocije općine.
5. Ovih dana primili smo obavijest Državne geodetske uprave iz Zagreba, što nas je posebno obradovala, o početku katastarske izmjere općine Koprivnički Ivanec koja će se napraviti u iduće četiri godine. Ove godine počinje postupak javne nabave i pripremnih radnji potrebnih za izmjeru. Procjena vrijednosti katastarske izmjere je oko 6.000.000 kuna. Od čega općina mora izdvojiti 45%, a 40% financira Državna geodetska uprava i 15% Koprivničko-križevačka županija. Ovom izmjerom stanovnici i vlasnici nekretnina dobivaju uređene katastarske čestice,  broj čestica se smanjuje te se rješavaju  imovinsko-pravni odnosi, a što doprinosi sređivanju stanja posjeda i vlasništva i to bez troškova stanovništva.
6. Osnivanje općinske Matične osnovna škola Koprivnički Ivanec je slijedeći, za nas veoma važan, projekt. Na dobrom smo putu da je već ove godine osnujemo. Donijete su sve važne odluke na razini županije budućeg osnivača, grada Koprivnice i Ministarstva prosvjete koje je izdalo prethodnu suglasnost za osnivanje škole. Trenutno je u izradi diobena bilanca imovine što će se prenijeti u novu osnovnu školu.  Napravili smo idejno rješenje osnovne škole koje je također upućeno u ministarstvo prosvjete za  izdavanje suglasnosti. 
Iduće godine čeka nas otkup zemljišta za školu i izrada projektne dokumentacije.
7. Poljoprivreda – vodeći brigu o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspisali smo natječaj za zakup zemljišta i dodijelili ga poljoprivrednicima. Za zemljište unutar poslovne zone koje nije privedeno svrsi u pripremi je postupak raspisivanja natječaja temeljem suglasnosti Agencije za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. 
7.  Vatrogastvo – nabavljeno vatrogasno vozilo DVD-u Kunovec zajedničkim financiranjem DVD-a i općine u vrijednosti 65.000 kuna.
8.  U kulturnom stvaralaštvu i očuvanju kulturnog bogatstva općine protekla godina  je posebno značajna jer je ivanečki vez od Ministarstva kulture proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom i stavljen na listu kulturnih dobara RH. U obrazloženju se navodi kako je ivanečki vez prepoznatljivi dio nasljeđa, odnosno tradicijskog tekstilno-rukotvorskog umijeća ukrašavanje ženskih odjevnih predmeta te kao takav čini najoriginalniji dio podravske narodne nošnje ivanečkog tipa. U županiji je ivanečki vez, uz scenski prikaz legende o picokima i umijeće ukrašavanja pisanica, drugo  nematerijalno kulturno dobro županije.
9.   Vodeći brigu o društvenom segmentu općine općina značajna sredstva troši za rad udruga na taj način doprinosi razvoju sporta, kulture, tehničke kulture, vatrogastva…  Ukupno utrošeno je za rad udruga oko 600.000 kn.
Posebnu brigu vodimo o kvaliteti boravka naših najmlađih stanovnika općine u dječjem vrtiću Vrapčić, stoga smo povećanim izdvajanjem sredstava stvorili pretpostavke za materijalnim poboljšanjem uvjeta rada i boravka djece i povećali plače zaposlenih odgajateljica koje su bile nerealno male, a sve u cilju stvaranja uvjeta za sretno odrastanje naše djece
I ove smo godine ambiciozno  planirali općinski proračun, a da pri tome nismo zadirali u povećanje „nameta“ koji bi opteretili stanovnike općine. Naprotiv smanjili smo iznos  naknade za priključak vode po drugi puta u tri godine,  kako bismo omogućili što većem broju kućanstava da priključcima na komunalnu infrastrukturu poboljšaju svoj životni standard. 
Cijena priključka vode sada iznosi oko 1.200 kuna, a isto toliko i priključak na kanalizaciju.
Opća recesija koja je pogodila i našu zemlju, mjere u poreznom sustavu  koje je uvela Vlada RH radi izlaska iz krize utjecale su i na smanjenje poreznih prihoda u jedinicama lokalne samouprave, pa tako i u našoj općini.
No unatoč svim tim teškoćama, naš način upravljanja općinom je da iskoristimo sve mogućnosti koje nam se pružaju kako bismo osigurali realizaciju svih projekata. 
Stoga je prihodna strana proračuna za 2012. godinu planirana  u iznosu od 22 milijuna kuna.      
Općinski proračun s današnjim datumom je u plusu, likvidni smo i podmirili smo sve svoje obveze na svim realiziranim projektima iz proteklog razdoblja. 
Dame i gospodo, u rješavanju strateško važnih projekata za sigurnost i opstojnost općine puno smo napravili. Ali, toliko je još toga potrebno učiniti, slijedeće što nam slijedi napraviti su radovi na saniranju krovišta na društvenom domu u Kunovcu,  Botinovcu, uređenje sanitarnog čvora u društvenom domu Pustakovec, rekonstrukcija i izgradnja nogometnog igrališta u Kunovcu, rekonstrukcija  i dogradnja općinske zgrade, izgradnja kanalizacije u naseljima Goričko, Kunovec i Botinovec, katastarska izmjera općine, rekonstrukcija županijske ceste u poslovnoj zoni, izgradnja kolektora odvodnje oborinskih voda u poslovnoj zoni… Neki od ovih nabrojenih radova krenuti će još ove godine.
Ostvarenja o kojima sam govorio kao i sva ona koja nas očekuju ne bi bila realizirana bez potpore i suradnje s Koprivničko-križevačkom županijom, ministarstvima i državnim upravnim organizacijama, tvrtkama i trgovačkim društvima koja su radila na pojedinim projektima, stoga upućujem zahvalu svima onima koji su svojim zalaganjem i radom pomogli realizaciji naših ciljeva i zadataka.
Veliko hvala našim mještanima na podršci, razumijevanju i sugestijama, vijećnicima Općinskog vijeća koji su donosili odluke za dobrobit i napredak općine, službenicima općine koji su svojim zalaganjem, iako malobrojni, doprinijeli realizaciji navedenih projekata.Poštovane dame i gospodo, živimo  i radimo u vremenu kada  svojim radom stvaramo šansu i  otvaramo vrata prilikama za sve žitelje općine, a posebno za našu djecu, kada stvaramo podlogu za prosperitet i gospodarski razvoj općine i svih njezinih žitelja. Nažalost, susrećemo se i s cinizmom i sumnjama onih koji nam kažu da smo učinili malo. Koliko smo učinili prosudite sami.  Ako želimo postići da općina Koprivnički Ivanec bude općina poželjna za život, općina u kojoj će se tražiti radnici, a ne posao onda moramo svi zajedno zasukati rukave, nastaviti raditi za svoj narod, za njegov boljitak, za našu općinu.
Dragi moji sumještani,
sretan vam Dan općine i blagdan župe Sv. Ivana Krstitelja, Ivankama i Ivanima čestitam imendan, čestitke svima koji su primili priznanja za njihov rad na promociji općine, neka Vas sve čuva naš zaštitnik Sveti Ivan Krstitelj.”