Izrada projektno – tehničke dokumentacije za uređenje društvenog doma u naselju Kunovec sa uređenjem okoliša

Objavljeno, 16.1.2023. Novosti

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za uređenje društvenog doma u naselju Kunovec sa uređenjem okoliša

Općinski je načelnik ovih dana potpisao Ugovor za izradu projektno – tehničke dokumentacije za uređenje društvenog doma u naselju Kunovec sa uređenjem okoliša. Izrađivač projektno – tehničke dokumentacije je poduzeće “Petgrad d.o.o.” iz Koprivnice, a vrijednost izrade nove dokumentacije iznosi 32.351,18 eura s PDV-om.

Izrada projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu Idejnog projekta, Glavnog projekta, Izvedbenog projekta, te ishođenje Građevinske dozvole, a završetak izrade iste se očekuje kroz tri do četiri mjeseca.

Samo da podsjetimo, pred godinu dana smo objavili novost kako smo sa DVD-om Kunovec uspješno riješili sve probleme oko imovinsko – pravnih odnosa vezano za društveni dom u Kunovcu, te kako je Općina Koprivnički Ivanec postala vlasnik društvenog doma u cijelosti. To je bio osnovni preduvjet kako bi se sada pristupilo izradi projektno – tehničke dokumentacije i ishođenju Građevinske dozvole za obnovu društvenog doma, a naravno i samoj obnovi i uređenju.