Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Projekt “Otpad pametno odvoji, dobre navike usvoji!”

Objavljeno, 4.11.2019. Novosti

Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Projekt “Otpad pametno odvoji, dobre navike usvoji!”

Općini Koprivnički Ivanec su, zajedno sa Gradom Koprivnica i još osam drugih općina iz područja Koprivničko – križevačke županije, uspješno odobrena sredstva za projekt “Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!” putem Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Nositelj projekta je Grad Koprivnica, a uz Općinu Koprivnički Ivanec, ostali partneri su i Općine Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolovac.

Putem ovog projekta sufinancirane su nabave letaka i plakata za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje, održavanje javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom, održavanje radionica za djecu, te kostimiranih igrokaza i predstava za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, te nabava edukativnih slikovnica, igra i/ili bojanka za djecu.

Do sada odrađene aktivnosti u sklopu ovog projekta uključuju podjelu letaka mještanima za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta i kompostiranje, i to putem dostave računa za plaćanje usluge odvoza otpada, ljepljenje plakata o istome na području svih naselja općine, podjela brošura predškolarcima i školarcima, održavanje dvaju igrokaza za djecu o održivom gospodarenju otpadom, jednog u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu 21. rujna 2019. godine, a drugog u dječjem vrtiću “Vrapčić” u Koprivničkom Ivancu 30. rujna 2019. godine, te održavanje jedne javne tribine za sve mještane općine u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu, 26. rujna 2019. godine.

Ukupna vrijednost navedenih izobrazno – informativnih aktivnosti za područje Općine Koprivnički Ivanec je 30.460,00 kn, a program se u 85%-tnom iznosu financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, a ostatak od 15% financirati će se iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec.