Informacija o zahtjevu za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta “Piškornica”

Objavljeno, 17.10.2017. Novosti

Postupak ishođenja izmijenjene okolišne dozvole za odlagalište “Piškornica” vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, te je informacija objavljena na: http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html

Na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije objavljena je na sljedećoj poveznici:

https://kckzz.hr/informacija-o-zahtjevu-operatera-za-izmjenom-rjesenja-piskornica/

 

Informacija o zahtjevu za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli

Rješenje o okolišnoj dozvoli – 23.02.2016.

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o okolišnoj dozvoli – 10.08.2017.