Financijski plan i program rada svih udruga s područja Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Objavljeno, 14.9.2018. Novosti

Pozivaju se sve udruge koje su registrirane na području Općine Koprivnički Ivanec da najkasnije do 01. listopada 2018. godine u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec dostave svoje financijske planove i programe rada za 2019. godinu, a kako bi bili uvršteni u Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu.

Ukoliko se udruge na odazovu i ne dostave traženo u zadanom roku, nećemo biti u mogućnosti uvrstiti udrugu u Proračun općine u 2019. godini.