Čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste, te saniranje i proširenje nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 10.4.2024. Novosti

Čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste, te saniranje i proširenje nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

Općina Koprivnički Ivanec je u proteklom razdoblju, putem poduzeća “Lekom-Grad d.o.o.” iz Legrada, pročistila odvodne jarke koji se nalaze uz nerazvrstanu cestu, te sanirala i proširila cijelu nerazvrstanu cestu (makadam) od Koprivničkog Ivanca prema Močilama.

Pored navedene ceste, sanirane (šljunčane) su i druge nerazvrstane ceste na području općine (cesta Kunovec – Pustakovec, te cesta Botinovec – Grbaševec).

U tu je svrhu ukupno utrošeno 17.470,48 eura sa PDV-om, a kako izgleda cesta prema Močilama možete vidjeti na slikama u galeriji.