Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini

31.08.2017.

1. Javni natječaj-udruge i ostale organizacije civilnog društva 2. Upute za prijavitelje-udruge i ostale organizacije civilnog društva 3. Obrazac 1 – prijavni obrazac – udruge i ostale organizacije civilnog društva 4. Obrazac 2 – obrazac proračuna – udruge i ostale organizacije civilnog društva 5. Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 6. Obrazac 4 […]

Drugi Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec za 2016. godinu

09.09.2016.

1-javni-natjecaj-sport-i-tehnicka-kultura 2-upute-za-prijavitelje-sport-i-tehnicka-kultura 3-obrazac-1-opisni-obrazac-prijave-sport-i-tehnicka-kultura 4-obrazac-2-obrazac-proracuna-programa-projekta-sport-i-tehnicka-kultura 5-obrazac-3-izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-sport-i-tehnicka-kultura 6-obrazac-4-izjava-o-ispunjenju-obveza-sport-i-tehnicka-kultura 7-obrazac-5-popis-priloga-uz-prijavu-sport-i-tehnicka-kultura 8-obrazac-6-obrazac-za-ocjenjivanje-sport-i-tehnicka-kultura 9-obrazac-7-ugovor-o-financiranju-programa-sport-i-tehnicka-kultura 10-obrazac-8-obrazac-opisnog-izvjestaja-sport-i-tehnicka-kultura 11-obrazac-9-obrazac-financijskog-izvjestaja-sport-i-tehnicka-kultura odluka-upucivanje-u-daljnju-proceduru zapisnik-ocjena-programa zapisnik-natjecaj-sport