Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”

Objavljeno, 26.10.2020. Natječaji

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-04/20-09/317, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1, od 4. rujna 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0237, i članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13 i 3/18), općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec objavljuje:

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”

Općina Koprivnički Ivanec raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Pomoć je moć“:

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

            Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci.

            Broj radnica koji se traži: 1 radnica.

            Mjesto rada:  područje Općine Koprivnički Ivanec.

            Vrijeme početka i trajanja rada: predviđeno od 01. ožujka 2021. godine do 28. veljače 2022. godine.

            Uvjeti: nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na:

            – žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, samohrane majke, beskućnice,

– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Opis poslova: skrb o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovom domu/kući, pomoć u kupovini i dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava – dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i slično, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima).

                        Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

  1. Životopis,
  2. Preslika osobne iskaznice,
  3. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe),
  4. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti,
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca).

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave ovog oglasa tj. prijave se mogu podnositi do zaključno 02. studenog 2020. godine do 15:00 sati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu poslodavca: Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec, s naznakom Prijava na oglas u sklopu projekta „Pomoć je moć“.

Oglas je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranici Općine Koprivnički Ivanec https://koprivnicki-ivanec.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O ishodu izbora kandidatkinje koje ispunjavaju tražene uvjete bit će obaviještene u zakonskom roku.

           

 

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                  Mario Švegović, bacc.ing.meh.

Oglas za prijam u radni odnos