Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

15.01.2019.

1. Javni natječaj-udruge i ostale organizacije civilnog društva 2. Upute za prijavitelje-udruge i ostale organizacije civilnog društva 3. Obrazac 1 – prijavni obrazac – udruge i ostale organizacije civilnog društva 4. Obrazac 2 – obrazac proračuna – udruge i ostale organizacije civilnog društva 5. Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 6. Obrazac 4 […]

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

15.01.2019.

1. JAVNI NATJEČAJ – kultura – Koprivnički Ivanec 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE – kultura – Koprivnički Ivanec 3. Obrazac 1 – prijavni obrazac – kultura Kop. Ivanec 4. Obrazac 2 – obrazac proračuna – kultura Kop. Ivanec 5. Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – kultura Kop. Ivanec 6. Obrazac 4 – izjava […]