Izlaganje na javni uvid podataka utvrđenih novom katastarskom izmjerom k.o. Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 31.3.2016.

Temeljem čl. 46. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 i 124/10) i čl. 3. Pravilnika o izlaganju na javni uvid podataka utvrđenih katastarskom izmjerom i klasiranjem zemljišta (NN 44/78) Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Koprivnica daje sljedeću

OBAVIJEST

o izlaganju na javni uvid podataka

utvrđenih novom katastarskom izmjerom k.o. Koprivnički Ivanec

Na području katastarske općine Koprivnički Ivanec (naselja Koprivnički Ivanec i Goričko) izlagat će se podaci utvrđeni novom katastarskom izmjerom i klasiranjem zemljišta, a koji se odnose na broj, oblik, površinu i način iskorištavanja katastarske čestice. U okviru izmjere za katastarsku česticu prikupljeni su sljedeći podaci:

  1. podaci o međama i dugim granicama,
  2. podaci o adresi katastarske čestice,
  3. podaci o načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova,
  4. podaci o površini katastarske čestice, te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način,
  5. podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na čestici.

Pozivaju se vlasnici katastarskih čestica i ostale zainteresirane stranke da po pozivu pristupe izlaganju, kako bi zaštitili svoja prava i interese, te putem prigovora na priopćene podatke omogućili otklanjanje eventualno učinjenih pogrešaka prilikom izmjere.

Izlaganje tehničkih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom obavljati će povjerenstvo iz Područnog ureda za katastar Koprivnica, dok će istovremeno povjerenstvo iz Općinskog suda u Koprivnici voditi postupak preoblikovanja zemljišne knjige i uknjižbe stvarnih vlasnika.

Izlaganje započinje 02. svibnja 2016. godine

u zgradi na adresi Matije Gupca 14, Koprivnički Ivanec (iza dućana Sloga – Podravska trgovina, lijevo u dvorištu u zgradi DVD-a Kop. Ivanec). Sve stranke u postupku dobit će pisani poziv (za određeni datum i vrijeme izlaganja) s popisom katastarskih čestica koje su predmet izlaganja i popisom dokumentacije koju je potrebno ponijeti na izlaganje.

Radi dodatnih informacija, od navedenog datuma, povjerenstva za izlaganje biti će svakodnevno dostupna i na broju telefona 626-122.