Započela katastarska izmjera k.o. Kunovec

Objavljeno, 18.7.2016. Galerija