Zahvala Štefanije Tuk i govor Načelnika

Objavljeno, 26.6.2011. Galerija