Polaganje vijenaca

Objavljeno, 27.6.2011. Galerija